Ylimääräinen kokous 24.1.2019

Suomen Latu on uudistanut ja hyväksyttänyt yhdistysten mallisäännöt, ja ne on mahdollista ottaa myös Porin Ladun käyttöön. 24.1.2019 pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa asiaa käsitellään ensimmäisen kerran. Kevätkokouksessa 12.3.2019 asia käsitellään toisen kerran ja päätetään. Molemmat kokoukset pidetään kello 18.00 Susisuon toimintakeskuksella.

Uudet_mallisäännöt (PDF) Nykyiset mallisäännöt vuodelta 1980 (PDF)

Alla on tiivistelmä tärkeimmistä muutoksista uusissa säännöissä.

1$ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
– Yhdistyksen nimeä olisi tässä kohtaa mahdollista muuttaa. Nimen vaihtaminen toisi jonkun verran käytännön muutoksia, kuten kotisivujen osoite ja yhdistyksen logo. Nykyinen nimi on tunnettu vaikkakin joskus joutuu kertomaan mm. ympärivuotisesta toiminnasta, kustannuksena ei olisi iso muutos. Johtokunta ehdottaa nimen pitämistä nykyisenä.

3$ Jäsenet
-varsinaisten jäsenten jäsenluokat olisivat: henkilöjäsen, yhteisöhenkilöjäsen, rinnakkaisjäsen, perhejäsen, nuorisojäsen sekä opiskelijajäsen

5$ Hallitus
– Hallituksen (nyk. johtokunta) varsinaisten ja varajäsenien määrälle annetaan minimi- ja maksimirajat: hallitus 2-10 jäsentä ja 0-7 varajäsentä. Puheenjohtajan kaudeksi määritellään 2 vuotta ja perättäisten kausien maksimimääräksi 6 kalenterivuotta. Hallituksen tehtävät ovat täsmentyneet ja sanamuodot muuttuneet, mutta muuten vastaavat nykyistä. Johtokunta pitää muutoksia maltillisina ja uskoo puheenjohtajia löytyvän vaikka kausien määrää rajoitetaan 3:een.

8$ Yhdistyksen kokoukset
-kevät- ja syyskokouksien pitoajat ovat pidentyneet helmi-huhtikuuksi ja syys-marraskuuksi.
Uutena kappaleena on lisätty maininta mahdollisuudesta etäosallistua kokoukseen
tietoliikenneyhteyden tai muun sähköisen välineen avulla hallituksen niin päättäessä. Kappale äänestysoikeudesta on muuttunut sanamuodoltaan, sekä kunniapuheenjohtajalle että -jäsenelle annetaan äänioikeus.

9$ Kokouskutsut
-kokouksista ilmoitettaisiin aiemmin: nykyisin 7 vrk, uudet säännöt 14 vrk, samoin varsinaisille kokouksille jätettävä kirjallinen esitys on jätettävä 4 viikkoa ennen (nyk. 2 viikkoa)

12$ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
-sanamuodot muuttuneet koskien sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista. Yhdistyksen varoista päättäisi uusien sääntöjen mukaan purkamisesta päättävä kokous (nyk. varat menevät Suomen Ladun kautta mahdolliselle uudelle alueen yhdistykselle tai SL:n käytettäväksi alueella)

Johtokunta esittää uusien mallisääntöjen ottamista Porin Ladun käyttöön.

Ehdotetut uudet mallisäännöt sekä nykyiset säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävillä näillä kotisivuilla. Ne saa myös haluttaessa postitse tai sähköpostitse, Timo Korhonen p. 0400 531034, timpen.postit@pp.inet.fi.